Rodinná farma Herot

Jaká je historie Vaší farmy?

Rod Herotů zde hospodaří už 300 let. Po revoluci se obnovilo soukromé zemědělství, vše byl prodej ze dvora. Od roku 2007 dodáváme do mlékárny a pro prodej ze dvora slouží automat na mléko.

Jaká chováte zvířata a kolik ks?

80 dojnic.

Na kolika hektarech hospodaříte a co pěstujete?

Hospodaříme na 150 ha, pěstujeme krmné plodiny jako jetelotravní směs, kukuřici na siláž a trvalé travní porosty. Pěstujeme také tržní plodiny jako je sója a pšenice.

Jakou máte v průměru produkci mléka na dojícího robota?

Dojícího robota jsme zakoupili v roce 2011, a produkce je cca 35 l/den. Prvotelky mají užitkovost 9000 l/laktaci, starší dojnice 11000 l/laktaci. Doplnil bych, že dojící robot není všespásná technologie, zastane práci dojičů, ale zvýší nároky na management a optimalizaci technologie s výživářem.

Od kdy spolupracujete s naší firmou?

Od roku 2007.

Jaké benefity Vám naše produkty přinášejí?

Benefit je, že Trouw Nutrition je součástí koncernu Nutreco, které je velkou nadnárodní firmou a je zběhlé v konkurečním prostředí. Firma má výzkumná pracoviště, zkušenosti a dobré zázemí.

Který náš produkt rádi používáte a proč?

Milkivit Silber – je to kvalitní mléčná náhražka za přijatelnou cenu.

Čeho si ceníte na firmě Trouw Nutrition?

Cením si trpělivosti při práci s farmářem a individuálního přístupu výživáře. Vyhovuje mi komplexní servis a profesionalita.

Co byste doporučil jiným chovatelům?

Dle mých zkušeností, zhruba 50% úspěchu závisí na práci farmáře, provozu a technologii, 25% závisí na genetice a inseminaci, a 25% ovlivní výživář – a to není málo. Zemědělství je rychle se rozvíjející odvětví, a co platí dnes, nebude platit za 5 let. Doporučil bych inovativně myslet a do toho spadá spolupráce s Trouw Nutrition.

Pozn. Rovněž můžete navštívit webové stránky farmy Herot na www.farmaherot.cz

Farma Herot

Optimální krmná dávka je klíčová pro vysokou produkci mléka
Naše výživářka Ing. Michaela Dvořáková a majitel farmy pan Herot
Odchov vlastních jaloviček je základem pro požadovaný obrat stáda
Farma je vybavena dojícím robotem