Layer house Layer house

Podpora hospodaření s krmivy a vodou

Na podporu optimálního a regulovaného příjmu krmiva jsou klíčové: nutriční kvalita, bezpečnost a dodávka krmiva v optimální formě. Neméně důležité je zajištění vynikající mikrobiální a chemické kvality vody, která hraje klíčovou roli ve složení vajec, termoregulaci a jako nosič přídavných látek (medikamentů, doplňků atd.).

Výzvy v oblasti hospodaření s krmivy a vodou

Kontrola mykotoxinů

Kontrola mykotoxinů

K ochraně produkce vajec a zdraví nosnic jsou nutná optimální opatření pro řízení rizik mykotoxinů.

Čtěte více

Kvalita vody

Zajištění kvality vody pro nosnice

Voda, nejdůležitější a zároveň nejvíce opomíjená živina, má obrovský vliv na užitkovost zvířat. Většina zvířat totiž vypije přibližně dvakrát tolik vody, než kolik spotřebuje krmiva, takže mikrobiologická kvalita vody je pro celkový zdravotní stav klíčová. Doporučujeme komplexní program biologické bezpečnosti, který začíná kvalitní vodou u zdroje a zajišťuje hygienické podmínky v celém vodním systému.

Hygiena krmiva

Hygiena krmiva

Krmiva jsou neustále vystavena riziku kontaminace patogenními mikroorganismy, jako jsou salmonely, E.coli, plísně a kvasinky. Mezi příznaky kontaminovaného krmiva patří shlukování částic, nepříjemný zápach a změna barvy. Nepříznivá hygiena krmiva může vést ke snížení obsahu energie a vitamínů A, D3, E, K a thiaminu, které jsou pro zvíře zásadní. V případě plísní může dojít ke snížení chutnosti. Jako pomoc při kontrole kvality krmiva lze provést laboratorní analýzu, která umožní kvantifikovat množství mikroorganismů.

Receptury krmiva

Správná receptura směsi

Složení krmiva pro nosnice vyžaduje živiny pro záchov a produkci  konzistentních, vysoce kvalitních vajec. V praxi se nosnice krmí různými krmivy po celý život v závislosti na měnících se potřebách produkčního cyklu. Mnoho chovatelů například zvyšuje obsah živin v krmivu před snáškou. Obsah minerálních látek ve výživě nosnic, včetně dostatečného množství vápníku (Ca) a fosforu (P), je rovněž klíčový pro podporu optimální tvorby vajec a kvality vaječné skořápky. Cílem konceptů, jako je dělené krmení (Split feeding), je zlepšit kvalitu skořápky a snížit náklady na krmivo a ztráty živin.

Kvalita surovin

Hodnocení kvality surovin

Kvalita surovin je zásadní součástí pro sestavování konzistentní, vysoce kvalitní směsi, která poskytuje základní živiny pro optimální zdraví, produkci a kvalitu vajec, což se odráží na ekonomických výsledcích.

S rostoucím počtem dostupných krmných surovin proměnlivé kvality může být posouzení kvality surovin opravdovou výzvou.

Pomocí osvědčených i nových metod analýzy krmiv můžeme sestavit optimální krmivo pro nosnice na základě přesných údajů o obsahu bílkovin, poměru Ca:P, energie a dokonce i mykotoxinů.

Minerální optimalizace

Minerální optimalizace ve výživě nosnic

Stopové minerály, jako je zinek, měď a mangan, jsou nezbytné pro růst a vývoj nosnic. Poskytování stopových minerálů v nesprávné formě a množství - buď v příliš nízkém nebo příliš vysokém - může mít negativní dopad na produktivitu nosnic. Dosažení konzistentní hladiny stopových minerálů podpoří řadu základních funkcí, včetně produkce a kvality vajec, reprodukce a vývoje embryí, imunitní, oxidační reakce a zdraví.