Zajištění hygieny během přepravy

Zajištění hygieny během přepravy

Obchodování se surovinami je nedílnou součástí stálých dodávek vysoce kvalitních komponentů po celém světě. Suroviny s vysokým obsahem bílkovin jsou ohroženy kontaminací enterobakteriemi (např. salmonelou). Podmínky přepravy vytvářejí ideální prostředí pro rozvoj bakterií, což v konečném důsledku ovlivňuje schopnost dodávat bezpečné a vysoce kvalitní suroviny.

Vzorky se často analyzují až v době, kdy suroviny již opustily přístav, a výsledky mohou přijít, když už je materiál na moři. V případě pozitivního výsledku na salmonelu se jejich hodnota výrazně sníží a nemusí být povoleno přepravcům pokračovat v cestě do místa určení.

Pozitivní výsledek testu na salmonelu nejen že snižuje peněžní hodnotu materiálu, ale může vážně poškodit jméno společnosti na trhu. Aby se zabránilo dalšímu zhoršování kvality surovin a zmírnilo se působení škodlivých bakterií, je nezbytné, aby se po příjezdu do přístavu použilo účinné ošetření.

 

Plísně a doba použitelnosti

Plísně spotřebovávají živiny, čímž snižují nutriční hodnotu a chutnost surovin. U surovin, jako je kukuřice, pšenice a ječmen, se ztrácí v průměru 6 až 7 % výživové hodnoty. Růst plísní ovlivňuje více faktorů, včetně přepravy a dlouhodobého skladování v silech nebo jiných skladovacích zařízeních. Optimální prostředí pro růst plísní vytváří přirozené kolísání teplot během dne, které způsobuje odpařování vlhkosti ze zrn a její kondenzaci na stěnách skladovacího zařízení a také na vrchní vrstvě krmiva.

Kromě toho plísně destabilizují suroviny a zvyšují teplotu uvnitř sila nebo skladovacího zařízení, což umožňuje množení dalších potenciálně škodlivých mikroorganismů. Plísně mohou také produkovat mykotoxiny, které mohou mít negativní vliv na zdraví zvířat. K zajištění vysoce kvalitních surovin je zapotřebí účinná strategie boje proti negativním účinkům plísní.

 

Plísně a doba použitelnosti
Nahrazení formaldehydu

Nahrazení formaldehydu

Škodlivé mikroorganismy, jako jsou plísně a bakterie (např. salmonely), mohou snižovat nutriční hodnotu, chutnost krmiva a příjem. Běžnou praxí je chemické ošetření pomocí formaldehydu.

Ačkoli je formaldehyd účinným a často používaným řešením pro rychlé vypořádání se s mikrobiální zátěží v surovinách, používání této chemické látky vyvolává zvýšenou pozornost, pokud jde o její bezpečnost. V Evropské unii bylo tomuto výrobku celkově odepřeno opětovné povolení jako prostředku pro zvýšení hygieny.

Kromě EU se nyní v mnoha regionech zkoumají alternativy k formaldehydu. Potenciálním řešením jsou organické kyseliny, ale jejich účinnost se liší v závislosti na typu kyseliny, pufrovací kapacitě a koncentraci. Je důležité zavést kompletní program kontroly kritických bodů v celém výrobním řetězci, zavést účinné dávkovací zařízení a používat specifické směsi s prokázanou dlouhodobou účinností.