Managing feed intake of piglets Managing feed intake of piglets

Management příjmu krmiva selat

Elektronické krmné systémy pro selata po odstavu ukazují, že návyk pro příjem potravy má pro úspěšný odchov zásadní význam. Nabídka prestartového (odstavového) krmiva zdvojnásobuje úspěšnost nepřerušeného příjmu po odstavu, zajišťuje správnou funkci a integritu střev a snižuje riziko poruch trávení.

Jak rozpoznat

Prase je velmi přizpůsobivé zvíře, schopné přežívat v různých ekologických podmínkách. Pro výběr krmiva je vybaveno smyslovými orgány, kterými detekují potenciální krmení ve svém okolí.  Mladé prase se zpočátku zdráhá zkoušet nová a neznámá krmiva (potravinová neofobie) s největší pravděpodobností proto, že toto evoluční chování chrání před požitím potenciálních škodlivých složek. Nejtypičtějším obdobím pro výskyt neofobie je období bezprostředně po odstavu, kdy se selata mohou vrátit ke svým vrozeným chuťovým preferencím nebo k naučenému spojení mezi určitými chutěmi. Kvůli tomu jsou odchylky v chutnosti rizikové a mohou vést k dočasnému snížení příjmu krmiva, což následně vede k delším ztrátám užitkovosti, zejména během období odstavu. Proto doporučujeme, omezit změny chuti a aromatu mezi různými fázemi krmení nebo režimů krmení.

Jak rozpoznat
Důsledky pro chovatele 

Důsledky pro chovatele 

Klíčem k zachování zdraví zvířete je zajistit příjem vhodného krmiva před odstavem a po něm. Výzkum ukazuje, že selata orálně infikovaná E. coli trpí sníženou účinností krmiva pouze tehdy, když jejich příjem krmiva klesne pod minimální hranici. Proto příjem dostatečného množství krmiva je důležitým opatřením pro zabránění ztrátám produkce způsobeným problémy po odstavu. Důležité je, že příjem krmiva během prvního týdne po odstavu do značné míry určuje příjem a přírůstek tělesné hmotnosti během celé odstavové fáze.

 

Naše nabídka v zajišťování kvality surovin

Milkiwean Efficient Start

Milkiwean Efficient Start

Milkiwean Efficient Start podporuje zdravý vývoj selat při maximální produktivitě a minimálních ztrátá krmiva, takže můžeteočekávat vyšší návratnost investic a další růst.

Čtěte více

Milkiwean Best Start

Milkiwean Best Start

Milkiwean Best Start stimuluje maximální příjem krmiva pro dosažení co nejvyššího růstu.

Čtěte více

Milkiwean Vital Start

Milkiwean Vital Start

Krmný program Milkiwean Vital Start  je určen pro chovatele, kteří čelí zdravotním problémům v chovu a rádi by optimálně podpořili vývoj selat během odstavu.

Čtěte více