Sprayfo OsmoFit

Dehydratace způsobená průjmem je příčinou 55 % všech úmrtí telat v první fázi života

V závislosti na tom, zda je průjem způsoben nepatogenními nebo patogenními příčinami, je třeba změnit (krmení) - management, dát imunitnímu systému čas na překonání infekce nebo v případě potřeby poskytnout veterinární ošetření.

Dehydratace a následná metabolická acidóza je to, co nakonec způsobí, že tele podlehne chorobnému stavu, který se běžně označuje jako průjem. Studie provedené ve výzkumném centru Trouw Nutrition Calf & Beef Research Center ukázaly, že Sprayfo OsmoFit je schopen udržet a / nebo obnovit pH krve telat v normálním rozmezí, zatímco čistá voda a hypertonické roztoky nejsou nebo jsou méně schopné tak učinit.

Brand logo
product-image

V případě průjmu

Sprayfo OsmoFit

Sprayfo OsmoFit se používá v případě rizika průjmu, během období nebo po zotavení z průjmu.

Složení OsmoFit se zaměřuje na:

  • Sodné soli a v menší míře draselné soli k nápravě ztrát těchto minerálů, k umožnění absorpce vody a k potlačení metabolické acidózy.
  • Vysoce stravitelné složky, které poskytují energii a neovlivňují další ztrátu vody. Roztoky s vyšší hodnotou osmolality než krev (jsou izotonické) odebírají vodu z těla: tzv. hypertonické roztoky. Z tohoto důvodu byl OsmoFit (přihlášený k patentování) navržen jako hypotonický roztok s nízkou hodnotou osmolality.
  • Pufrovací činidla, která působí proti a zabraňují dalšímu výskytu metabolické acidózy.

Výsledek... Sprayfo OsmoFit snižuje ztráty fekální vody od prvního dne ošetření

Průzkumy mezi chovateli hovězího skotu ukazují, že po přepravě budou telata a mladý skot, pokud jim bude poskytnuta voda, skutečně pít a pít více, pokud byla poskytnutá voda posílena dalšími živinami.

Terénní pokusy prováděné se zvířaty buď pitnou vodou s HydraFit nebo bez ní ukázaly zvýšený příjem vody a aktivitu přežvykování. Oba jsou ukazateli zvýšených životních podmínek a podporují příjem krmiva.