Health and welfare Health and welfare

Zdraví a welfare

Zavázali jsme se podporovat zdraví a dobré životní podmínky zvířat se zaměřením na dvě klíčové oblasti. Za prvé: snižování použití antibiotik v chovech - např. prostřednictvím podpůrných programů a ucelených strategií . Za druhé, všude tam, kde máme v dodavatelském řetězci zvířata, získáme místně nejvhodnější certifikát o dobrých životních podmínkách zvířat.

Zdraví, dobré životní podmínky zvířat a mikrobiální rezistence

Zdraví a pohoda zvířat

Zdraví a pohoda zvířat

Zdraví a dobré životní podmínky jsou jádrem všeho, co jako společnost děláme a zejména poskytujeme řešení, která mění zdraví zvířat i společnosti tím, že zabraňují potřebě používání antimikrobiálních látek nebo je nahrazují. Pomoc při zajišťování optimální výživy a dobrých životních podmínek zvířat je pro společnost s motem "Feeding the Future", zásadní.

Dobré životní podmínky zvířat budeme zajišťovat také všude tam, kde máme zvířata v našem dodavatelském řetězci, a to prostřednictvím spolupráce s místně nejvýznamnějšími certifikačními orgány. 

Mikrobiální rezistence

Mikrobiální rezistence

Vzhledem k tomu, že 80 % celosvětové spotřeby antibiotik se odehrává v odvětví živočišné výroby, hraje společnost Trouw Nutrition velmi důležitou roli při podpoře zdraví zvířat bez profylaktického používání antibiotik. Nabízíme výživová řešení s našimi krmnými aditivy, která umožňují chovatelům snížit jejich závislost na lécích.

Za posledních pět let jsme získali řadu zkušeností se strategickými klienty, které prokázaly, že kompletní přístup, zahrnující osvědčené chovatelské postupy a použití aditiv, může úspěšně snížit používání antibiotik a vést k tomu, že bílkovinné produkty "nikdy" nebudou vystaveny působení antibiotik. V současné době existuje technologie, která to umožňuje, a v průběhu příštích pěti let společnost Nutreco využije své odborné znalosti k řešení této významné výzvy pro budoucí generace.

Náš přístup

Společnost Trouw Nutrition se řídí politikou společnosti Nutreco v oblasti AMR (mikrobilání rezistence), která se soustředí na pětistupňový přístup. Zapojíme se a prokážeme naši úroveň angažovanosti v následujících pěti kategoriích:

  • Spolupracovat s místními, regionálními a národními vládami s cílem podpořit a prosazovat regulační reformu pro odpovědné používání antibiotik. To zahrnuje veřejná vystoupení, blogy, články, dopisy politickým představitelům a průmyslové semináře k přenosu technologií, které by měly být přijaty k zajištění odpovědného používání.
  • Zajistit, aby se antibiotika používala  pouze  léčebně.
  • Zajistit, aby se nepoužívala antibiotika a/nebo kokcidiostatika na podporu růstu.
  • Zajistit, aby se antibiotika mohla používat pouze v krmivech a vodě s platným výsledkem klinické diagnostiky prokazujícím bakteriální infekci a pod přímým a schváleným lékařským dohledem kvalifikovaného veterinárního lékaře.
  • Zajistit, aby se nepoužívala žádná antibiotika nebo související léčiva, která jsou uvedena na seznamu Světové zdravotnické organizace "Kriticky důležitá pro lidské zdraví". 

Kromě těchto pěti kategorií opatření rozšíří společnost Trouw Nutrition své odborné služby pro zákazníky, kteří chtějí zavést nabídku výroby bílkovinných produktů bez antibiotik. 

Video - mikrobiální rezistence (AMR)

Úvod

Jak velký problém představuje mikrobiální rezistence? Zjistěte více...

Světová zdravotnická organizace předpovídá, že do roku 2050 zemře na bakteriální infekce odolné vůči antibiotikům více lidí než na rakovinu (která je dnes hlavní příčinou úmrtí).
WHO

Programy snižování spotřeby antimikrobiálních látek

Chcete se dozvědět více o našich programech, přístupu a službách v oblasti AMR? Zde se dozvíte o našich programech na míru pro prasata:

Programy snižování spotřeby antimikrobiálních látek

Zde se dozvíte o našich programech na míru pro drůbež:

Naše pilíře

Zdraví a welfare
Klima a oběhové hospodářství
Zodpovědné občanství