Antimicrobial reduction in piglets Antimicrobial reduction in piglets

Mikrobiální rezistence u selat

Víme, že se snažíte o zodpovědnou výrobu, a omezené použití  antimikrobiálních látek je toho důležitou součástí.

Pomoci mohou dietní opatření zaměřená na prevenci působení patogenů, podpora imunity a dosažení stability v gastrointestinálním traktu. Gastrointestinální infekce jsou jedním z nejčastějších důvodů pro použití antibiotických růstových stimulátorů většinou postihují sající selata a prasata v odchovu.

Abychom podpořili naše zákazníky v tomto přechodu, vyvinuli jsme plně integrovaný program (AMR) založený na managementu krmiv, farmy a zdraví.

Jak rozpoznat mikrobiální rezistenci

Mikrobiální nebo antimikrobiální rezistence (AMR) je celosvětovým problémem veřejného zdraví číslo jedna naší doby, neboť ovlivňuje zdraví lidí i zvířat. Nastává, když se mikroorganismus stane odolným vůči antibiotikům, která byla původně účinná při léčbě infekcí. Počet úmrtí osob v důsledku antimikrobiální rezistence celosvětově stoupá. Kromě toho, že je ohrožen člověk sám. Chovatelé po celém světě pociťují důsledky méně účinných možností léčby, což má za následek zvýšenou úmrtnost. Společnost Trouw Nutrition si klade za cíl nacházet nové metody, které podstatně sníží závislost na antibioticích a zlepší zdraví, užitkovost a produktivitu zvířat.

Jak rozpoznat mikrobiální rezistenci
Důsledky pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Náhlé změny ve složení krmiva a faktory, jako je tepelný stres, mohou představovat zátěž pro gastrointestinální trakt v důsledku destabilizace mikrobioty a změn bariérových funkcí. V produkčním prostředí bez antibiotik je primární potřeba zabránit dysbióze nebo nerovnováze mikroorganismů v gastrointestinálním traktu a optimalizovat obranné funkce sliznic. Pokud onemocnění nereaguje na antibiotickou léčbu, jsou ekonomické ztráty v důsledku snížené užitkovosti, zhoršeného zdravotního stavu zvířat a zvýšených nákladů na léky, obrovské.

Budoucnost

S platností od ledna 2022 zakážou nové předpisy EU použití zinku na farmaceutické úrovni. Dávky zinku se v současnosti používají u prasat v odchovech ke snížení průjmu po odstavení (PWD) a ke zlepšení užitkovosti. Klíčovými faktory, z nichž tyto legislativní změny vycházejí, jsou otázky životního prostředí a lidského zdraví. Společnost Trouw Nutrition se snaží hledat řešení pro chovatele, udržovat nebo dokonce zvyšovat produktivitu a ziskovost chovu bez použití antimikrobiálních látek, a to skrze program a produkty řady Young Animal Feed. Zaměřujeme se na překonání mezery v imunitě kolem doby odstavu a zároveň na ochranu životně důležitých živin pro zdraví a vývoj. Výsledkem je snížená závislost na antibioticích a zlepšená účinnost a produktivita zvířat.

Budoucnost

Naše nabídka v oblasti redukce antimikrobiálních látek

Program snižování spotřeby antimikrobiálních látek u prasat

Program snižování spotřeby antimikrobiálních látek u prasat

Integrovaný a flexibilní přístup ke zdraví.

Čtěte více

Praktická analýza NutriOpt a využitelné poznatky NutriOpt

Praktická analýza NutriOpt a využitelné poznatky NutriOpt

 

Čtěte více

Milkiwean Vital Start

Milkiwean Vital Start

Krmný program Milkiwean Vital Start je určen pro chovatele, kteří se na farmě potýkají se zdravotními problémy a chtějí optimálně podpořit vývoj selat během složitého procesu odstavu.

Čtěte více