duotone image piglets duotone image piglets

Zlepšení růstu a ziskovosti výroby

Zvýšení intenzity růstu prasat je pro chovatele často způsob, jak zvýšit zisk. Jak se mění tempo růstu, zvyšuje se rychlost obratu, což většinou snižuje náklady a zvyšuje celkové množství vyprodukovaného vepřového masa. Pro zvládnutí ekonomických podmínek se musí provozy prasat zabývat dosahováním co nejekonomičtějšího přírůstku a nejlepšího výnosu masa. To je možné dosáhnut i výživou, která musí odpovídat požadavkům prasat na rozvoj maximálně libové tkáně bez překrmování po stránce bílkovin nebo energie.

Tepelný stres na předvýkrmu a výkrmu prasat

Prasata v předvýkrmu a výkrmu při vysokých teplotách prostředí většinou nehynou, ale pomaleji rostou důsledkem sníženého příjmu krmiva. Ztrátu přírůstku hmotnosti nedokáže kompenzovat ani mírné zvýšení využití živin, proto dochází ke snížení efektivity výkrmu prasat. Je tedy velmi důležité vystavovat prasata tepelnému stresu co nejméně a zajistit jim vodu a krmivo vysoké kvality s dobrou hygienou zejména u tekutého krmení. Nejvíce ohrožena jsou prasata v závěru výkrmu.

Dosažení optimální užitkovosti

Dosažení optimální užitkovosti

Optimální produkce je dosaženo, když zvíře dosáhne vysoké úrovně užitkovosti a účinnosti krmiva při zachování požadovaného zdravotního stavu. Pro dosažení optimální užitkovosti je proto důležitým faktorem zajištění efektivního zpracování živin a jejich přizpůsobení potřebám prasat při současné podpoře růstu.

Čtěte více

Podpora  při hospodaření s krmivy a vodou

Podpora managementu při krmení a napájení

Pro dosažení optimální tržní hmotnosti je zásadní podpora efektivního programu hospodaření s vodou a krmivem pro běhouny a prasata ve výkrmu. Tělo prasete ve výkrmu tvoří 50 % vody, přičemž krmivo zůstává největší položkou výrobních nákladů. Podíl těchto nákladů vyzdvihuje potřebu tvorby postupů, které pomohou chovatelům prasat co nejlépe hospodařit s vodou a krmivem.

Čtěte více

Snížené používání antimikrobiálních látek

Snížené používání antimikrobiálních látek

Program snižování antimikrobiálních látek si klade za cíl podpořit chov prasat s cílem snížit množství antimikrobiálních látek ve výrobním řetězci. Náš integrovaný přístup k výživě, chovu a zdraví umožňuje zákazníkům snížit množství antimikrobiálních látek při zachování zisku.

Čtěte více

Kontrola salmonely na předvýkrmu a prasat ve výkrmu

Kontrola salmonely v předvýkrmu a výkrmu prasat

Salmonela má vliv nejen na zdraví a užitkovost zvířat, ale také na bezpečnost potravin. Pro udržení hygienických a obchodních norem je třeba opatření pro kontrolu salmonely zavést do výrobního řetězce co nejdříve.
Prasata v předvýkrmu a výkrmu hrají primární roli jako přenašeči, přes které se bakterie dostávají do potravního řetězce. Doporučujeme individuálně uzpůsobený a integrovaný přístup k ochraně prasat proti kolonizaci a invazi salmonely za účelem snížení horizontálního přenosu bakterií.

Optimalizace minerálních látek ve výživě

Optimalizace minerálních látek ve výživě

Pro vývoj a metabolismus vykrmovaných prasat jsou nezbytné stopové minerály, jako je zinek, měď a mangan. Podporují řadu základních funkcí, včetně růstu, imunity a zdravotního stavu. Pokud jsou však podávány v nesprávné formě a množství, může to mít negativní dopad na užitkovost. Snížený příjem krmiva, přírůstky i horší konverze krmiva vedou nejen k nižší výtěžnosti a podílu libové svaloviny v jatečných tělech, ale i ke zhoršení zdravotního stavu a riziko zvýšené úmrtnosti. Proto doporučujeme chovatelům, aby ve spolupráci s odborníky na výživu používali nákladově efektivního zdroje stopových minerálů, které nejlépe naplní potřeby prasat.

Efektivita produkce ve fázi předvýkrmu a výkrmu je dosažena pouze tehdy, když je využito z krmiva maximum živin.
Peter Smid – Global Programme Manager Health Feed Additives

Související články

The effect of hydroxychloride trace minerals on the growth performance and carcass quality of grower/finisher pigs: a meta-analysis

Swine
The current study compared the effect of hydroxychloride trace minerals (HTM) with the effect of inorganic trace minerals (ITM) on growth performance and carcass quality in grower-finisher pigs. The results of 6 studies conducted throughout Europe were combined into one meta-analysis. All included studies were performed using pigs from about 19 kg of body weight until slaughter. In all studies, 2 different mineral sources were compared, HTM and sulfates as ITM. Zn from either HTM or ITM was added at a level of 80 ppm to the diet, and Cu was added at a level of 15 ppm from the same source as Zn. In most studies, an additional treatment was included in which 20 ppm Zn was used from either source in combination with 15 ppm Cu from the same source. Diets were fed in 3 phases according to local commercial standards. The body weight, average daily gain, average daily feed intake, and gain:feed ratio were measured at the end of each phase. At the end of each study, the carcass yield, back fat thickness, and lean meat percentage were measured at commercial slaughterhouses. The meta-analysis was conducted using a MIXED model in SAS taking into account the within-study and between-study variation. The comparison was done only between HTM and ITM added at the same Zn level. No statistical differences were observed for growth performance or carcass characteristics between the mineral sources in pigs fed 20 ppm Zn. When 80 ppm Zn was used, a significant improvement in lean meat percentage was observed in pigs fed HTM compared with pigs fed ITM. In the overall study period, there was a tendency towards an increased gain:feed ratio in pigs fed 80 ppm Zn from HTM. In the last feeding phase, before slaughter gain:feed ratio and average daily gain were both significantly improved by 3.9%. In conclusion, HTM addition improved growth performance and lean meat percentage in grower-finisher pigs.
podle S. J. A. van Kuijk na 29.09.2019
Čtěte více

Mixed organic acids improve nutrients digestibility, volatile fatty acids composition and intestinal microbiota in growing-finishing pigs fed high-fiber diet

Swine
Objective The objective of this study was to investigate effects of mixed organic acids (MOA) on nutrient digestibility, volatile fatty acids composition and intestinal microbiota in growing-finishing pigs fed high wheat bran diet. Methods Six crossbred barrows (Duroc×Landrace×Yorkshire), with an average body weight 78.8±4.21 kg, fitted with T-cannulas at the distal ileum, were allotted to a double 3×3 Latin square design with 3 periods and 3 diets. Each period consisted of a 5-d adjustment period followed by a 2-d total collection of feces and then a 2-d collection of ileal digesta. The dietary treatments included a corn-soybean-wheat bran basal diet (CTR), mixed organic acid 1 diet (MOA1; CTR+3,000 mg/kg OA1), mixed organic acid 2 diet (MOA2; CTR+2,000 mg/kg OA2). Results Pigs fed MOA (MOA1 or MOA2) showed improved (p<0.05) apparent total tract digestibility (ATTD) of gross energy, dry matter and organic matter, and pigs fed MOA2 had increased (p<0.05) ATTD of neutral detergent fiber compared to CTR. Dietary MOA supplementation decreased (p<0.05) pH value, and improved (p<0.01) concentrations of lactic acid and total volatile fatty acids (TVFA) in ileum compared to CTR. Pigs fed MOA showed higher (p<0.05) concentration of acetic acid, and lower (p<0.05) content of formic acid in feces compared to CTR. Pigs fed MOA1 had increased (p<0.05) concentration of TVFA and butyric acid in feces. Pigs fed MOA1 showed higher concentration of Lactobacillus and lower concentration of Escherichia in feces compared to CTR. Conclusion Dietary supplementation of MOA 1 or 2 could improve nutrients digestibility, TVFA concentration and intestinal flora in growing-finishing pigs fed high fiber diet.
podle Li M. na 31.05.2019
Čtěte více

Kontaktujte nás

Chcete získat další informace? Obraťte se na nás!