Právní informace

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Obchodní komory v Eindhovenu pod číslem 16074305.

DIČ společnosti Nutreco N.V. je NL8033.42.561.B01.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TN Biofaktory s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky - TN Slovakia s.r.o.

General Terms of Conditions and Sales

Naše prohlášení a podmínky

Prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro údaje uchazeče
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro údaje zaměstnanců
Podmínky použití