Právní informace

Společnost Nutreco N.V. je zapsána v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdam pod číslem 16074305.

DIČ společnosti Nutreco N.V. je NL8033.42.561.B01.

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 146544, Městským soudem v Praze. 

DIČ společnosti je CZ28506120. 

Trouw Nutrititon Slovakia, s.r.o. , spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23166/T

DIČ spoločnosti 2022534151.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TN Biofaktory s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky - TN Slovakia s.r.o.

General Terms of Conditions and Sales

Naše prohlášení a podmínky

Prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro údaje uchazeče
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro údaje zaměstnanců
Podmínky použití