Zagra Kyjovice

Jaká je historie Vaší farmy?

Farmu převzali současní majitelé bratři Tvarůžkovi v roce 2010, jejichž rod sahá až do roku 1760. Rodina vytrvale soukromě hospodařila i v době před revolucí s 15 dojnicemi a na 20 ha, kdy jim tehdejší režim různě práci komplikoval, třeba odebráním 8 ha a několika kusů dojnic. V posledních 10 letech došlo v Zagře k velkým investicím a modernizacím, které vedly ke zvýšení komfortu dojnic, lepší užitkovosti a produktivitě.

Jaká chováte zvířata a kolik kusů?

300 dojnic, stádo je složeno z 87 % holštýnským plemenem a z 13 % plemenem ČESTR.

Na kolika hektarech hospodaříte a co pěstujete?

Celkem obhospodařujeme 1250 ha zemědělské půdy. Pěstujeme potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen, řepku ozimou. Na malé výměře ostropestřec mariánský a brambory. Na 220 ha zajištujeme krmení pro krávy z TTP a luk.  Dále pěstujeme ozimé žito, čirok a silážní kukuřici.

Jaké užitkovosti dosahuje vaše stádo?

Celoživotní užitkovost bez prvotelek 40595 kg mléka. Průměrná užitkovost 12105 kg mléka, průměrné pořadí laktace 2,7. 

Od kdy spolupracujete s naší firmou?

S firmou Trouw Nutrition Biofaktory spolupracujeme od roku 2010.

Jaké benefity Vám naše produkty přinášejí?

Primárně se nám zlepšil celkový zdravotní stav stáda.

Který náš produkt máte nejraději?

Jednoznačně Sekura Komplet – snížilo se ulehání krav po porodu.

Čeho si ceníte na firmě Trouw Nutrition?

Zajištění pravidelného servisu a že zkrátka všechno dobře funguje.

Co byste doporučili jiným chovatelům?

Máme dobré zkušenosti s vypouštěním jalovic a suchostojných krav na pastvinu, zlepší to celkovou pohodovost zvířat a přirozeně sníží emise. 

Pozn. Rovněž můžete navštívit webové stránky farmy Zagra Kyjovice na Farma-tvaruzka.

 

Zagra Kyjovice

Jalovice a suchostojne krávy si mohou užívat pobyt na pastvině celý rok
Naše výživářka Ing. Michaela Dvořáková a zootechnik pan Mrkvica
Příjem kvalitního objemného krmiva s optimálním obsahem živin je zásadní
O krávy i telata v období porodu je náležitě postaráno