duotone image piglets duotone image piglets

Brojleři

Chov brojlerů je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví produkce živočišných bílkovin a klíčem k zajištění celosvětové potravinové soběstačnosti. Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku na trhu, musí brojlerové farmy vyrábět efektivněji a zároveň využívat méně zdrojů. Chovatelé brojlerů čelí mnoha výzvám, od omezení používání antibiotik a udržování zdraví až po zavádění správných řídicích postupů. Pro zlepšení ziskovosti musí chovatelé hluboce porozumět faktorům ovlivňujícím ekonomický výsledek. 

Výzvy

Zvýšení užitkovosti v chovu brojlerů

Zvýšení užitkovosti v chovu brojlerů

Efektivní výživa a udržení dobrého zdravotního stavu má pozitivní vliv na produkci i ziskovost. Vzhledem k tomu, že náklady na krmivo tvoří většinu celkových nákladů, je zajištění optimálního příjmu živin, který se promítá do růstu, zásadní. Ztráty živin pro další fyziologické procesy mají významný dopad na efektivitu produkce.

Čtěte více

Hospodaření s krmivy a vodou v chovu brojlerů

Hospodaření s krmivy a vodou v chovu brojlerů

Voda je pro brojlery nejdůležitější živinou. Nutriční kvalita krmiva, forma a dodání hrají zásadní roli při zajištění zdravého a regulovaného příjmu. Vynikající mikrobiální a chemická kvalita vody je důležitá, protože brojleři spotřebují přibližně dvakrát více vody než krmiva. Voda je proto klíčovým faktorem při termoregulaci a jako nosič doplňkových látek, jako jsou léky, doplňky atd.

Čtěte více

Mikrobiální rezistence v chovu brojlerů

Mikrobiální rezistence v chovu brojlerů

Snížení závislosti na antimikrobiálních látkách má zásadní význam pro řešení problému mikrobiální rezistence. Omezení použití antibiotik umožňuje, aby zůstala účinná, když jsou potřebná pro podporu zdraví brojlerů a lidí. Důraz na tuto problematiku se dále zvyšuje díky rostoucí poptávce po brojlerovém mase bez antibiotik, která je důsledkem zvýšeného povědomí o souvisejících rizicích.

Čtěte více

Kontaktujte nás

Chcete získat další informace? Obraťte se na nás!