Spojení výzkumu a vývoje na světové úrovni

V neustále se měnícím prostředí jsou výzkumné a vývojové aktivity společnosti Trouw Nutrition (R&D) zaměřeny na převedení prvotřídního výzkumu do praktických, ekonomických a udržitelných řešení. Náš pohled je široký a zahrnuje širokou škálu vědeckých oborů, přičemž v týmech pracují odborníci na výživu, veterináři, fyziologové, mikrobiologové, imunologové a vědci zabývající se daty a statistickým modelováním.

Výzkumné týmy zaměřené na konkrétní druhy

Výzkumné týmy zaměřené na konkrétní druhy

Naši mezinárodní odborníci na výzkum a vývoj pracují v týmech organizovaných podle konkrétních druhů a oborů. Patří sem hlavní týmy zaměřené na:

Objevování: věnují se vývoji a investicím do nové generace udržitelných produktů, modelů a služeb.
Složení: zkoumání nových přísad a aditiv
Druhové zaměření: výzkum drůbeže, přežvýkavců a prasat
Modelování a datová věda: využití datových inovací k vývoji prediktivních modelů pro optimalizaci výživy a řízení zemědělských podniků
Inovační laboratoř: kombinace vědeckých znalostí a inovačních laboratorních možností pro podporu a hodnocení nových nápadů a nových produktů.
Globální ověřování: spolupráce s předními univerzitami a regionálními vědeckými partnery po celém světě za účelem dalšího ověřování našeho výzkumu; investice do globální sítě komerčních ověřovacích farem za účelem testování skutečné hodnoty produktů a služeb a překonání rozdílu mezi vědeckými poznatky a postupy na farmách.


Naši práci, prováděnou podle standardů správné klinické praxe (GCP), koordinuje specializovaný tým zkušených výzkumných a zemědělských techniků se základními specializacemi od výroby krmiv a kontroly kvality až po dobré životní podmínky zvířat a statistiku.

Video - Trouw Nutrition mění definici zemědělství

Video - Trouw Nutrition mění definici zemědělství

Abychom mohli dostatečně nakrmit rychle rostoucí světovou populaci, musíme nově definovat způsoby chovu a vyvinout nové technologie. Podívejte se na toto video a zjistěte, jaké inovace probíhají a jsou inspirovány prací specializovaného výzkumného a vývojového týmu Trouw Nutrition.

Inovace přicházející z okolního světa i od všech zaměstnanců společnosti Trouw Nutrition. Naším know-how je proměnit tyto příležitosti v nová řešení, která pozitivně ovlivňují naše životy a planetu.
Coen Smits, PhD, R&D Director Trouw Nutrition

Poznejte naše výzkumné týmy:

Primární výzkum
Výzkum v oblasti chovu drůbeže
Výzkum v chovu skotu
Výzkum v chovu prasat
Výzkum krmných komponent
Laboratorní inovace
Globální validace