Sustainability RoadMap 2025 Sustainability RoadMap 2025

Plán udržitelnosti do roku 2025

Poté, co jsme v loňském roce dosáhli konce naší strategie udržitelnosti Vision 2020, jsme na obzoru udělali novou tečku s naší mapou RoadMap 2025, která stanovuje naši strategii udržitelnosti na příštích pět let. Při tvorbě této cestovní mapy jsme na každém kroku konzultovali s našimi zúčastněnými stranami, abychom zajistili, že zohledníme jejich připomínky a stanovíme si jasné priority a cíle.

Závazek, strategie a další postup

Náš závazek

Náš závazek

Ve společnosti Trouw Nutrition se snažíme vytvářet udržitelné produkty a služby, které našim zákazníkům umožňují dosahovat nejlepších výsledků v oblasti zdraví zvířat a produktivity farem - to je jádrem všeho, co děláme. Začíná to udržitelným získáváním zdrojů a snižováním našeho dopadu na planetu. Je to součást našeho celkového závazku k občanům a vůči všem našim zainteresovaným stranám, zejména našim zaměstnancům, komunitám, kde působíme, a rozvojovým zemím.

Relevantní strategie

Relevantní strategie

V důkladném procesu, v němž jsme oslovili více než 700 zúčastněných stran, Nutreco definovalo problémy, v nichž můžeme vyniknout a prokázat vedoucí postavení, a také ty, které musíme řešit, abychom byli kvalitní součástí společnosti. Prozkoumali jsme osvědčené postupy v oboru, projednali jsme naše návrhy s managery jednotlivých odvětví, abychom dosáhli shody a ujistili jsme se, že jsme upřednostnili nejkritičtější potřeby našich zákazníků.

Realizovatelná cesta kupředu

Realizovatelná cesta kupředu

Zapojením našich funkčních celků do tvorby strategie a stanovování cílů jsme zajistili interní podporu, která však odráží potřeby našich zákazníků. Naše další kroky jsme také sladili se způsobem, jakým v současné době podnikáme. Nejenže nám to pomůže zachytit přesné  hodnoty, ale také dosáhnout udržitelného pokroku při řízení dalšího postupu. To zahrnuje sladění připravovaných inovačních projektů s našimi ambicemi v oblasti udržitelnosti. 

Uvědomujeme si, že hlavní problémy našich zákazníků často souvisejí s komplexními globálními problémy udržitelnosti, kterým čelí zemědělský systém. Pracujeme na vývoji a poskytování řešení, jejichž cílem je řešit potřeby našich zákazníků v oblasti udržitelnosti a zároveň zajistit ziskovost, a tím napomoci odpovědnějšímu fungování odvětví.
Saskia Korink – CEO Trouw Nutrition

Naše pilíře

Zdraví a welfare
Klima a oběhové hospodářství
Zodpovědné občanství