Mineral Optimisation Mineral Optimisation

Minerální optimalizace

Optimalizace minerálních látek je pro telata nezbytná; stopové prvky podporují biologické funkce potřebné pro správnou funkci imunitního systému, reprodukci a růst. V nesprávné formě a množství však mohou užitkovost zvířat negativně ovlivnit (např. nižší hmotnost při odstavu a delší období servis periody) a reakci na onemocnění a potenciálně zvýšit úhyny. Portfolio produktů a výzkum společnosti Trouw Nutrition v oblasti stopových prvků umožňuje chovatelům důsledně a efektivně uspokojovat potřeby telat a jalovic, a udržovat tak dlouhodobou užitkovost, zdraví a pohodu.

 

Stopové minerály jsou základní živiny, které potřebují všechny živé organismy

Stopové minerály jsou základní živiny, které potřebují všechny živé organismy

Základní potřeby zvířat jsou zajišťovány rovněž prostřednictvím mikroprvků, jako je měď, zinek a mangan, obsažených v základních krmivech, jako je siláž, seno a obiloviny. Četné studie však ukazují, že stopové prvky obsažené v těchto krmivech sice splňují požadavky bachorové mikroflóry na mikroprvky, ale nesplňují celkové požadavky dojnice, což je zásadní pro udržení růstu, zdraví a pohody.

Naše Trouw Nutrition portfolio mikroprvků - včetně IntelliBond, Optimin a IntelliOpt - umožňuje chovatelům uspokojovat růstové potřeby zvířat konzistentním a nákladově efektivním způsobem. Naše produkty účinně snižují reakce s ostatními základními živinami v krmivu, zvyšují chutnost, příjem a umožňují efektivnější dotaci a vstřebávání základních živin v trávicím traktu. Po vstřebání podporují stopové kovy mnoho základních funkcí, jako je zdraví, růst a produkce.

 

Jaká je souvislost mezi stopovými minerály, zdravím a užitkovostí telat?


Mikroprvky jsou nezbytné pro mnoho aspektů zdraví a produkce, ale ne všechny zdroje stopových prvků jsou stejné. IntelliBond (hydroxidové mikroprvky) je nově definovaná kategorie stopových prvků, které mají unikátní hydroxylovou skupinu kovalentně vázanou na kov. Díky tomu mají vysokou biologickou dostupnost a nízkou reaktivitu, což přináší optimální účinnost. Na základě těchto vlastností lze očekávat:

  • Vyšší stabilitu živin v krmivu, včetně vitaminů, mastných kyselin a probiotik.
  • Zvýšený příjem krmných a minerálních doplňků, zejména u telat.
  • Vyšší funkci bachoru a stravitelnost vlákniny a sušiny u telat po odstavu a u jalovic v chovu.
  • Příznivější biologickou využitelnost, což vede k lepšímu stavu imunity, zdraví a produkce.
  • Menší únik minerálních látek (tj. Cu a Zn) a fosforu do životního prostředí.
Jaká je souvislost mezi stopovými minerály, zdravím a užitkovostí telat?

Naše nabídka na minerální optimalizaci

IntelliBond

IntelliBond

Optimin

Optimin

IntelliOpt

IntelliOpt

Klíčovým faktorem, pokud jde o výživu stopovými minerály, je stabilita. Stabilnější molekuly stopových minerálů méně reagují s živinami a složkami krmiva. Tento stav vede k lepšímu příjmu krmiva a startérů a účinnějšímu vstřebávání kovů, což má za následek lepší zdraví, růst, výkonnost a pohodu telat a jalovic.
Davi Brito De Araujo, Global Trace Minerals Programme Manager at Trouw Nutrition

Často kladné otázky

Co je to antagonismus? Jak ovlivňuje výsledky suplementace stopovými minerály?

"Antagonisté" jsou minerály nebo sloučeniny, které snižují dostupnost jiného minerálu tím, že vytvářejí komplexy, které snižují vstřebávání minerálu ve střevním traktu. K tomu obvykle dochází v bachoru. Antagonisté mohou pocházet z krmiv, kontaminované půdy a pitné vody. Mezi běžné antagonisty patří síra, fytáty, železo, molybden, oxaláty, částice vlákniny a nerovnováha minerálních látek v krmné dávce.

Stabilní molekula stopových minerálů pomáhá zabránit antagonismu a dalším interakcím. Volné kovy snižují kvalitu a chutnost krmiva a negativně interagují s bachorovými mikroorganismy, takže nakonec zůstává k dispozici méně minerálních llátek, než které lze vstřebat.

Proč jsou důležité typy vazeb v molekule stopového minerálu?

"Kovalentní" vazby, které se nacházejí v molekulách IntelliBond a Optimin, jsou pevnější než běžné iontové vazby, které se nacházejí v solích a síranech. Tyto silnější vazebné struktury omezují působení stopových kovů na antagonisty v krmivu a bachoru a vedou k pomalejší disociaci, čímž je minerální prvek dostupný pro absorpci a přenašeče kovů ve střevním traktu. 

Média ke stažení

Broşura Intellibond - Vaci