Effectively managing stress in growers Effectively managing stress in growers

Účinné zvládání stresu v odchovu telat

Fáze přepravy může být pro zvířata velmi stresující, protože se musí přizpůsobit novému prostředí a sociálním interakcím. Dobře naplánovaný program přepravy může zvířatům ulehčit, snížit riziko imunosuprese a minimalizaci vliv stresu. 

Jak je rozpoznat a důsledky pro chovatele

Jak rozpoznat

Jak rozpoznat

Stres způsobený přepravou nebo jinými významnými změnami prostředí zvířete často vede ke snížení příjmu a/nebo dostupnosti krmiva a vody. Mezi příznaky dehydratace zvířat patří letargie, úbytek hmotnosti, zapadlé oči a nízká tenze kůže. 

Důsledky pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Zvířata ve stresu nemohou dosahovat optimální produkce a normálně se vyvíjet, což často znamená, že je zapotřebí delší doby na dosažení požadované hmotnosti. 

Naše zkušenosti ukazují, že nejvýznamnější a nejpůsobivější zlepšení vývoje zvířete spočívá v účinném zvládání stresu. Programy, které nejsou zaměřeny na zvýšení pohody zvířete během stresových období, jsou většinou neúčinné.
Jan Hendrik Mica – Global Product Manager Dairy

Často kladené otázky

Jaké jsou hlavní způsoby, kterými může stres ovlivnit užitkovost zvířete?

Stres negativně ovlivňuje příjem potravy. Pokud stres trvá dlouho, může potlačit imunitu zvířat a zvýšit jejich náchylnost k nemocem.

Jak nejlépe zlepšit příjem vody a krmiva u zvířat po přepravě?

Vzhledem k tomu, že příjem vody a krmiva spolu souvisí, může poskytování kvalitní vody stimulovat příjem obojího. Zajistěte zvířatům volný přístup ke krmivu a vodě, aniž by o ni musela soupeřit.

Média ke stažení

Sprayfo Hydrafit Data Sheet