Ingredient Research Centre Ingredient Research Centre

Výzkum krmných komponent

Výzkumné centrum pro krmné suroviny Trouw Nutrition se sídlem v Nizozemsku se zaměřuje na zkoumání a identifikaci nových bioaktivních látek a složek, které lze rozvinout do inovativních, udržitelných a účinných řešení v oblasti krmných doplňků.

Tým pro výzkum a vývoj krmných komponent tvoří odborníci z různých oborů. Každý člen týmu se specializuje na klíčovou oblast zájmu – biochemii, mykotoxikologii, mikrobiologii, výživu stopovými minerály, zdraví střev a fyzikální složení – s cílem usnadnit interní spolupráci a přístup k vývoji vysoce kvalitních řešení. Náš výzkumný program je určen pro mnoho různých druhů a je prováděn ve specializovaných centrech výzkumu a vývoje Trouw Nutrition a prostřednictvím naší akademické a oborové spolupráce po celém světě.

Zlepšení zdraví střev pomocí nových technologií

Výzkumný tým Ingredients Research uplatňuje integrovaný přístup k inovacím a vyvíjí nové koncepty pro zlepšení gastrointestinálních vlastností hospodářských zvířat. Ve spolupráci s klíčovými spolupracovníky se snažíme řešit potřeby našich zákazníků tím, že:

  • Uplatňujeme nové technologie pro zlepšení odolnosti gastrointestinálního traktu, když čelí environmentálním, mikrobiálním a mykotoxinovým výzvám.
  • Začleňováním specifických biotechnologií do programů řízení zaměřených na optimalizaci trávicí kapacity a absorpce živin v průběhu celého produkčního životního cyklu.
  • Využití technologií pro přípravu krmiv k optimalizaci diet a zvýšení účinnosti živin. 
Zlepšení zdraví střev pomocí nových technologií
Vytváření udržitelných řešení bezpečnosti krmiv pro optimalizaci a udržení výroby

Vytváření udržitelných řešení bezpečnosti krmiv pro optimalizaci a udržení výroby

Využívání vedlejších produktů potravinářského průmyslu vedle surovin a složek z farem je běžnou praxí v systémech živočišné výroby po celém světě. Uchovávání těchto krmných složek pro zajištění sestavování vysoce kvalitních diet i zlepšení v zemědělství je klíčovou příležitostí pro inovace.

Naše skupina spolupracuje s externími partnery na zajištění vysoce kvalitních krmiv a optimalizované užitkovosti pomocí programů bezpečnosti krmiv na farmách, které:

  • Uchovávají vedlejší produkty pro použití jako krmné složky
  • Poskytují řešení pro zlepšení kvality a eliminaci biologických kontaminantů z krmných surovin během přepravy a výrobního procesu
  • Používají specifické biotechnologie k vývoji řešení pro snížení negativního dopadu mykotoxinů přenášených krmivy u hospodářských zvířat.
Naším cílem je vyvíjet nová, účinná řešení v oblasti krmných aditiv zaměřená na zákazníky, která jsou na špičkové technologické a vědecké úrovni. Pokud budou tato řešení integrována do celkového programového přístupu, přinesou spotřebiteli významnou výhodu a podpoří udržitelnost systému živočišné výroby.
John Doelman, Manager Trouw Nutrition Ingredients Research Centre

Ostatní týmy:

Poultry Research
Ruminants Research
Swine Research
Laboratorní inovace