HealthyLife

Jsme přesvědčeni, že je rozumnější investovat do preventivních a udržitelných metod, než nechat problémy vzniknout a hledat lék. Podpora chovatelů při odchovu zdravých zvířat pomáhá snižovat potřebu antibiotik, což je zásadní pro řešení problému mikrobiální rezistence. Prostřednictvím našeho vědeckého přístupu HealthyLife se snažíme zákazníkům umožnit efektivně snížit závislost na neudržitelných řešeních, jako jsou antimikrobiální látky, a to prostřednictvím integrovaného přístupu, který zajišťuje ziskovost, zdraví a pohodu zvířat a zároveň zachovává životní prostředí a veřejné zdraví.

Dojnice

Využití plného potenciálu produkce mléka u krav je nezbytné k tomu, aby bylo možné udržitelným způsobem uživit stále rostoucí světovou populaci. V rámci našeho programu HealthyLife poskytuje společnost Trouw Nutrition řešení, která umožňují chovatelům produkovat více mléka s menším množstvím zdrojů a snižovat tak ekologickou stopu.

Čtěte  více

Dojnice
Masný skot

Masný skot

Zdraví v průběhu všech životních fází je základem, který podporuje vývoj. Správná optimalizace živin pro efektivní růst může znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou. Programy a řešení společnosti Trouw Nutrition pomáhají vašim zvířatům dosáhnout jejich potenciál.

Nosnice

Zdravotní stav nosnic  je klíčovým faktorem pro dosažení optimální produkce, zejména v pozdním období snášky. Naše programy se zaměřují na udržení zdravotního stavu nosnic, což vede k větší snášce.

Nosnice
Výkrmová kuřata

Výkrmová kuřata

Zdravotní stav brojlerů je klíčovým prvkem pro dosažení optimální produkce. Naše programy poskytují brojlerům živiny v optimálním poměru pro podporu jejich zdravého vývoje.

Prasata

Programy Trouw Nutrition jsou navrženy tak, aby podporovaly zdravý vývoj a maximální produkci za pomocí optimalizace živin v průběhu života. Naše řešení pomohou vašim zvířatům dosáhnout plného potenciálu.

Prasata