PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ, DODAVATELŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ

GLOBÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI NUTRECO

Při zpracování vašich osobních údajů uplatňuje společnost Nutreco dvě hlavní zásady:
Zásada uchování dat v bezpečí
Zásada zachování soukromí

Osobní údaje je třeba dobře chránit. Udržujte je v bezpečí.
Osobní údaje lze sdílet pouze na základě potřeby vědět. Udržujte je v soukromí.

Prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů si můžete stáhnout zde.

Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání si můžete stáhnout zde.

Tato prohlášení o ochraně osobních údajů se nezabývají zpracováním osobních údajů zaměstnanců v rámci jejich pracovního poměru se společností Nutreco.

Prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů si můžete stáhnout zde nebo si ho celé přečíst níže.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ, DODAVATELŮ A OBCHODNÍCH
PARTNERŮ

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2022

1. ÚVOD - KDO JSME
2. ÚČELY, PRO KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME
3. COOKIES
4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

5. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ A PŘÍSTUP VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
6. ZABEZPEČENÍ DAT
7. VAŠE PRÁVA A KONTAKT NA NÁS

 

1. ÚVOD - KDO JSME

Místní subjekt Nutreco je společností odpovědnou za zpracování vašich osobních údajů (správce údajů), viz Kontakt - Skretting a Globální zastoupení - Trouw Nutrition.

Místní subjekt Nutreco může sdílet vaše osobní údaje se společností Nutreco N.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, Nizozemsko, a/nebo se společností SHV Holdings N.V. Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, Nizozemsko a/nebo jejími příslušnými skupinami, viz SHV Family of companies - SHV.

Příslušné místní subjekty Nutreco a Nutreco N.V. a SHV Holdings N.V. jsou označovány jako "Nutreco" a "my", "naše" nebo "nás".
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování vašich osobních údajů, když s námi jako (potenciální) zákazník, dodavatel nebo jiný obchodní partner obchodujete, když používáte naše webové stránky nebo aplikace nebo když s námi komunikujete (dále: "vy" nebo "váš").

Vezměte prosím na vědomí, že na konkrétní služby se může vztahovat samostatné Prohlášení o ochraně osobních údajů, na které se odkazuje v příslušných podmínkách, jako například zpracování vašich osobních údajů při používání mobilní aplikace.

2. ÚČELY, PRO KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

A. Obchodní komunikace

Vaše údaje shromažďujeme, když nás kontaktujete například prostřednictvím některého z našich online kontaktních formulářů, když nám zašlete dotazy, návrhy, pochvaly nebo stížnosti nebo když si vyžádáte nabídku našich služeb.

Za tímto účelem

 • zpracováváme - v příslušném rozsahu - vaše jméno, (obchodní) kontaktní údaje a jakékoli další informace, které nám poskytnete.

Tyto činnosti provádíme s vaším souhlasem, abychom mohli řídit náš smluvní vztah s vámi a/nebo proto, že máme oprávněný zájem.

B. Když používáte naše webové stránky nebo aplikace

V závislosti na zemi, ve které žijete, nabízíme webové obchody, online portály a aplikace s řadou funkcí. Prostřednictvím našich webových stránek a aplikací můžete například nalézt informace o našich produktech, službách a platných podmínkách, zobrazovat své objednávky, měnit své jméno, kontaktní údaje a další osobní údaje a kontaktovat nás.
Když používáte naše webové stránky nebo aplikace, zpracováváme technické údaje o vašem zařízení, abychom vám mohli poskytovat funkcionality a abychom mohli spravovat a zlepšovat výkon našich webových stránek a aplikací. Pokud na našich webových stránkách nebo v aplikacích zadáte údaje, jako jsou preference produktu nebo vaše poloha, abychom vám mohli poskytnout příslušné informace nebo funkcionality, zpracováváme tyto údaje, abychom vám mohli požadované informace nebo funkcionality poskytnout. Dále zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám umožnili vytvořit uživatelský účet (ke kterému máte přístup pomocí svého uživatelského jména a vámi vytvořeného hesla), abychom vám umožnili ukládat vaše údaje (například preference a produkty) do uložených položek a umožnili vám je sdílet s ostatními pomocí možností sdílení, které jste si nakonfigurovali ve svém zařízení.

Za tímto účelem

 • zpracováváme osobní údaje, které jste zadali na našich webových stránkách a v aplikacích, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, titul, telefonní číslo, adresa nebo jiné informace, které jste přidali do svého účtu, přihlašovací údaje nebo osobní údaje vytvořené funkcionalitami, které jste na našich webových stránkách a v aplikacích použili, a technické údaje z vašeho zařízení, jako je jeho IP adresa, internetový prohlížeč, který používáte, stránky, které jste na našich webových stránkách navštívili, vaše chování při klikání a surfování a délka vaší relace.

Tyto činnosti provádíme s vaším souhlasem (např. při používání marketingových souborů cookie a souborů cookie sociálních médií na našich webových stránkách a v aplikacích) a/nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu (např. při nabízení technicky odpovídajícím způsobem fungujících webových stránek a aplikací a při zlepšování jejich výkonu).

C. Propojení se sociálními médii

Naše webové stránky mohou obsahovat různé funkcionality pro sdílení na sociálních sítích, jako jsou tlačítka Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube nebo LinkedIn, které můžete s vaším souhlasem použít ke sdílení informací poskytnutých na našich webových stránkách s vámi vybranými sociálními sítěmi. Naše webové stránky mohou také obsahovat odkazy na naše vlastní stránky sociálních médií, jako jsou stránky Nutreco na Facebooku, YouTube nebo LinkedIn nebo náš kanál na Twitteru, které můžete použít k zaslání zpětné vazby.

Stejně tak mohou různé webové stránky sociálních médií, jako je Instagram, Facebook, Twitter nebo LinkedIn, obsahovat reklamy společnosti Nutreco obsahující odkazy na naše webové stránky. Děje se tak na základě vašeho vyhledávání nebo v návaznosti na vámi projevený zájem o určité téma nebo v návaznosti na vaší účasti na některé z našich akcí. Tyto webové stránky sociálních médií mohou s vaším souhlasem sdílet informace, které jste nám poskytli, když se rozhodnete následovat odkaz na některou z našich webových stránek.

Zpracování osobních údajů se řídí zásadami ochrany osobních údajů a postupy těchto dalších organizací. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme odpovědní za zásady a postupy shromažďování, používání a zveřejňování (včetně postupů zabezpečení dat) jiných organizací, jako jsou Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft nebo jakýkoli jiný vývojář aplikací, poskytovatel aplikací, poskytovatel platformy sociálních médií, poskytovatel operačního systému, poskytovatel bezdrátových služeb nebo výrobce zařízení, včetně jakýchkoli osobních údajů, které jiným organizacím sdělíte prostřednictvím našich funkcí sociálních médií a/nebo reklam nebo v souvislosti s nimi.

Za tímto účelem

 • zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu, fotografii, seznam kontaktů na sociálních sítích a další informace, které nám mohou být dostupné při používání funkcionalit sociálních sítí, jako je například lajkování stránky Nutreco na sociálních sítích.

Tyto činnosti provádíme s vaším souhlasem, abychom mohli řídit náš smluvní vztah s vámi a/nebo proto, že máme oprávněný zájem.

D. Hodnocení a přijetí obchodního partnera

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro naše procesy posuzování a schvalování, například pro potvrzení a ověření vaší totožnosti, hloubkovou kontrolu, případné předběžné úvěrové kontroly a prověřování podle veřejně dostupných sankčních seznamů vládních a/nebo donucovacích orgánů.

Za tímto účelem

 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše (obchodní) adresa a e-mailová adresa, osobní údaje fyzických osob, jako je vaše jméno a datum narození, platební a úvěrové údaje a údaje o vaší korespondenci s námi.
 • jsme ze zákona povinni provádět určité kontroly našich obchodních partnerů, například v souvislosti s prevencí podvodů, financování terorismu nebo praní špinavých peněz. Abychom splnili naše zákonné povinnosti, můžeme my (nebo naši poskytovatelé služeb) potřebovat zpracovávat vaše trestní údaje, včetně údajů týkajících se trestného jednání, záznamů v rejstříku trestů nebo řízení týkajících se trestného nebo protiprávního jednání, a potřebujeme identifikovat a ověřit pravost obchodních partnerů (včetně potvrzení a ověření totožnosti příslušných Osob).

Tyto činnosti provádíme za účelem správy našeho smluvního vztahu s vámi a/nebo za účelem splnění zákonné povinnosti.

E. Pro uzavření a plnění dohody

Pokud jste si u nás jako zákazník zakoupili produkt nebo službu, nebo pokud s námi spolupracujete jako dodavatel či obchodní partner, zpracováváme vaše osobní údaje pro digitální podepisování smluv a dokumentů nebo pro administrativní účely, jako je zasílání faktur a provádění plateb. Vaše osobní údaje používáme také za účelem dodání nebo přijetí a správy našich nebo vašich produktů či služeb, včetně souvisejících zákaznických služeb.

Za tímto účelem

 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše (obchodní) adresa a e-mailová adresa, vaše jméno a datum narození, platební a úvěrové informace, číslo bankovního účtu, IP adresa (v případě digitálního podpisu), podrobnosti o vaší korespondenci s námi a další informace, které jsou důležité pro smlouvu a správu zákaznického/dodavatelského účtu.

Tyto činnosti provádíme za účelem správy našeho smluvního vztahu s vámi a/nebo za účelem splnění zákonné povinnosti.

F. Řízení vztahů a marketing

Vaše údaje, včetně vašich případných preferencí, které jste s námi sdíleli, používáme k zasílání nabídek, newsletterů, dalších sdělení týkajících se správy vztahů nebo marketingových sdělení, včetně propagačních akcí nebo pozvánek na akce, správy akcí nebo propagačních akcí, poskytování zákaznických služeb, správy účtu a komunikaci o odvolání. Vaše osobní údaje používáme také k vývoji, realizaci a analýze marketingových strategií.

Na základě vaší návštěvy webových stránek společnosti Nutreco vám můžeme zobrazovat personalizované reklamy mimo webové stránky společnosti Nutreco. Abychom pochopili, co je pro vás relevantní, můžeme k analýze vašich osobních údajů použít manuální i automatické nástroje.

Za tímto účelem

 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše (firemní) adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno, IP adresa, kontaktní preference, platební údaje, historie objednávek a témata, která vás mohou zajímat (jak můžete uvést na našich webových stránkách).
 • Kromě toho zpracováváme osobní údaje pomocí souborů cookie (viz odstavec 3 níže) na našich webových stránkách a v aplikacích na základě vašeho souhlasu.

Odhlášení: Pokud si již od nás nepřejete dostávat průzkumy nebo marketingovou komunikaci, využijte prosím možnosti odhlášení v naší komunikaci nebo kontaktujte místní subjekt Nutreco prostřednictvím webového formuláře na příslušné místní webové stránce nebo prostřednictvím své běžné kontaktní osoby. Můžete se nás také rozhodnout kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto činnosti provádíme s vaším souhlasem, abychom mohli řídit náš smluvní vztah s vámi, abychom splnili zákonnou povinnost a/nebo proto, že máme oprávněný zájem.

G. Vývoj a zlepšování produktů a služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhodnocování, analýzy a zlepšování produktů a (zákaznických) služeb. K tomu využíváme a kombinujeme údaje o zákaznících, abychom mohli analyzovat jejich chování a podle toho upravovat naše produkty a služby. Kromě toho tak činíme sestavováním analytických zpráv o používání webových stránek nebo aplikací společnosti, vyhodnocováním (online) kampaní a odpovídajícím přizpůsobováním produktů a služeb tak, aby byly pro zákazníky relevantní, včetně analýzy toho, jak často zákazníci čtou newslettery, jak často zákazníci navštěvují webové stránky nebo aplikace společnosti, na jaké stránky zákazníci klikají, jaké zboží nebo služby zákazníci prostřednictvím webových stránek nebo aplikací společnosti nakupují.

Za tímto účelem

 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno, platební a úvěrové údaje, a korespondenci s námi. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jste zadali na našich webových stránkách nebo v aplikaci nebo které byly vygenerovány funkcionalitami, které jste na našich webových stránkách nebo v aplikaci použili, a technické údaje z vašeho zařízení, jako je jeho IP adresa, stránky, které jste na našich webových stránkách navštívili, vaše chování při klikání a surfování a délka vaší relace.
 • Pokud se rozhodnete zúčastnit našich průzkumů, můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů. K tomuto účelu můžeme použít i osobní údaje, které jste v průzkumu poskytli.

Tyto činnosti provádíme s vaším souhlasem a/nebo z důvodu oprávněného zájmu.

H. manažerské výkaznictví pro naše obchodní účely, včetně analýzy a vývoje.

Zpracováváme osobní údaje za účelem podávání zpráv o obecném řízení, řízení objednávek a správě majetku, abychom podpořili různé obchodní účely společnosti Nutreco, jako je využití centrálních zpracovatelských zařízení za účelem efektivnější práce, provádění auditů a šetření, zavádění obchodních kontrol, provádění průzkumů obchodních partnerů, správa a využívání adresářů obchodních partnerů, finance, účetnictví, archivace, pojištění, právní a obchodní poradenství, řešení sporů, analýza dat, vývoj nových produktů, zlepšování, zdokonalování nebo úprava našich služeb, provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit, například v souvislosti s fúzemi, akvizicemi a odprodeji a za účelem řízení takových transakcí.

Za tímto účelem

 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako jsou platební a úvěrové informace, historie plateb a objednávek, vaše jméno, pohlaví, místo bydliště, PSČ a jakékoli další informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jinak vámi poskytnuté, pokud jsou slučitelné s účely uvedenými v předchozím odstavci. Na osobní údaje používáme agregaci nebo anonymizaci za účelem přípravy a provádění manažerských zpráv a analýz.

Tyto činnosti provádíme, protože máme oprávněný zájem.

I. Zkoumání dodržování předpisů a zlepšování kvality

V souladu s platnými zákony můžeme provádět krátkodobé pečlivě kontrolované sledování vašich aktivit, například v e-mailech, textových zprávách nebo jiné komunikaci, kterou s vámi vedeme. Můžeme tak učinit například v případě, že máme důvod se domnívat, že dochází k podvodu nebo jinému trestnému činu, v případě podezření na spáchání trestného činu a v případě, že je monitorování přiměřené typu disciplinárního přestupku, nebo v případě podezření na nedodržování předpisů proti praní špinavých peněz nebo povinností prověřování v oblasti boje proti terorismu, kterým podléháme.

Šetření můžeme provádět v zájmu ochrany bezpečnosti našich komunikačních systémů a postupů nebo pro účely zvyšování kvality a školení zaměstnanců.

Za tímto účelem

 • zpracováváme vaše jméno, vaše kontaktní údaje, vaši korespondenci s námi, vaše využívání našich produktů a služeb, nahrané telefonní hovory a jakékoli další informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jinak vámi poskytnuté.
 • abychom splnili své zákonné povinnosti, můžeme (nebo veřejné a státní orgány) potřebovat zpracovávat vaše údaje, včetně údajů týkajících se trestného jednání, záznamů v trestním rejstříku nebo řízení o trestném nebo protiprávním jednání, a to v souvislosti s trestnými činy, které byly spáchány nebo z jejichž spáchání jsme vzhledem k příslušným okolnostem podezřelí nebo které byly spáchány.

Tyto činnosti provádíme za účelem splnění zákonné povinnosti, pokud je to vhodné nebo nezbytné podle platných právních předpisů, včetně zákonů mimo zemi vašeho bydliště a včetně odvětvových doporučení (např. hloubková kontrola protistrany, boj proti praní špinavých peněz, dodržování zákonů o hospodářské soutěži a daňových zákonů, prověřování v oblasti boje proti terorismu, financování terorismu nebo v souvislosti s (odhalováním) podvodů či jiných trestných činů) nebo za účelem splnění soudního řízení. Ve specifických situacích můžeme být povinni reagovat na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi vašeho bydliště. Pouze v případě, že nám to ukládá zákon nebo odvětvové doporučení, kterému společnost Nutreco podléhá, budou příslušné osobní údaje poskytnuty dozorovým orgánům, fiskálním orgánům nebo vyšetřovacím orgánům.

Tyto činnosti provádíme, protože máme oprávněný zájem, například abychom zajistili dodržování našich podmínek a dalších platných zásad, abychom ochránili své aktivity, abychom ochránili svá práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a/nebo práva vaše či jiných osob, nebo abychom mohli uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout, nebo abychom mohli zlepšit kvalitu. Pokud je to vhodné, provádíme tyto činnosti s vaším souhlasem, např. když s vámi nahráváme telefonní hovor pro účely zlepšování kvality nebo školení zaměstnanců.

J. Ochrana zdraví, bezpečí, bezpečnosti a zajištění integrity

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a našeho majetku, například prostřednictvím kontroly přístupu do systémů a prostor společnosti Nutreco.

Za tímto účelem

 • zpracováváme vaše jméno a kontaktní údaje
 • když navštívíte naše prostory, zpracováváme další informace, jak je uvedeno v následujícím odstavci K.

Tyto činnosti provádíme, abychom splnili zákonnou povinnost a/nebo proto, že máme oprávněný zájem.

K. Při návštěvě našich prostor

Vaše osobní údaje zpracováváme, když nás navštívíte v našich prostorách za účelem zajištění vhodných kontrol přístupu a bezpečnosti.

Za tímto účelem

 • zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje a údaje o osobě, kterou navštěvujete, a historii vašich návštěv v našich prostorách.
 • při návštěvě našich prostor můžeme také zpracovávat registrační značku vašeho vozidla nebo záznamy z kamerových systémů, které se vás týkají. V některých zemích se fotografie a videozáznamy (jako například z kamerových systémů) (mohou) kvalifikovat jako zvláštní kategorie údajů. Naše zpracování těchto údajů je omezeno na zajištění bezpečí a ochranu našeho majetku.
 • pokud jsou pro bezpečný přístup do našich prostor vyžadovány vaše biometrické údaje nebo pokud musíte předložit průkaz totožnosti, jsou biometrické údaje nebo průkaz totožnosti použity pouze pro účely ověření. Tyto údaje neuchováváme.
 • abychom mohli vyhovět vaší návštěvě v našich prostorách, můžeme zpracovávat údaje o náboženském nebo filozofickém přesvědčení nebo údaje o vašem zdravotním stavu. To se považuje za zvláštní kategorie údajů. Tyto údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro přizpůsobení se vašim specifickým potřebám během návštěvy, jako jsou požadavky na stravu nebo používání invalidního vozíku.

Tyto činnosti provádíme, protože máme oprávněný zájem (bezpečí a ochrana našeho majetku ).

3. COOKIES

Jakékoli zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím souborů cookie a/nebo podobných technologií bude probíhat v souladu s našimi Zásadami používání souborů cookie [Cookiestatement - Nutreco Corporate] [NEBO] [k dispozici na webových stránkách příslušného místního subjektu společnosti Nutreco].

4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné nebo přípustné s ohledem na účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy.

Mezi kritéria, která se používají pro určení doby uchovávání osobních údajů, patří:

 • doba, po kterou trvá náš vzájemný vztah (například když vám poskytujeme produkty a služby);
 • skutečnost, zda existuje zákonná povinnost, které podléháme (například některé zákony vyžadují, abychom uchovávali záznamy o vašich transakcích po určitou dobu, než je budeme moci vymazat); nebo
 • skutečnost, zda je uchovávání vhodné s ohledem na naši právní pozici (například s ohledem na platnou promlčecí lhůtu, soudní spory nebo regulační šetření).

Po uplynutí příslušné doby uchovávání údajů společnost Nutreco použije postupy, které mám zavedeny pro vymazání, de-identifikaci, anonymizaci nebo archivaci údajů.

5. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ A PŘÍSTUP VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vzhledem ke globální povaze naší organizace a s cílem nabídnout vám kompletní balíček produktů a služeb mohou být vaše osobní údaje uloženy a/nebo zpracovány v jiné zemi, než ve které máte bydliště.

Pro mezinárodní předávání údajů jsme zavedli odpovídající opatření, například prostřednictvím smluvních ujednání mezi právními subjekty společnosti Nutreco, včetně našeho akcionáře, a prostřednictvím smluvních ujednání zavedených s třetími stranami (například pro předávání údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za odpovídající, jsme uzavřeli standardní smluvní doložky Evropské komise; kopii těchto opatření můžete získat, pokud nás kontaktujete prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů ).

Přístup k vašim osobním údajům v rámci společnosti Nutreco
Naši zaměstnanci jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro splnění příslušného účelu a pro výkon své práce.

Přístup třetích stran k vašim osobním údajům
Třetí strany mohou mít přístup k vašim osobním údajům, pokud je to relevantní pro poskytování jejich produktů nebo služeb pro nás a pokud je takové zpracování nezbytné pro účely zpracování dohodnuté s námi.

Příklady třetích stran:

 • Banky, pojišťovny, účetní a poradci v oblasti financí, daní nebo práva.
 • Poskytovatelé služeb, kteří nás podporují v: 1) posuzování a přijímání našich obchodních partnerů 2) uzavírání a plnění smluv s našimi obchodními partnery 3) řízení vztahů a marketingu 4) provozování našich IT procesů, například aby nám pomohli udržovat naši IT síť a související infrastrukturu a bezpečnost, včetně forenzních specialistů; 5) dopravní služby související s doručením našich produktů k vám; 6) plnění jakéhokoli jiného účelu uvedeného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V ostatních případech nebudou vaše osobní údaje poskytovány třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve specifických situacích můžeme být povinni reagovat na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi vašeho bydliště. Pouze v případě, že nám to ukládá zákon nebo odvětvové doporučení, kterému společnost Nutreco podléhá, budou příslušné osobní údaje poskytnuty dozorovým orgánům, fiskálním orgánům nebo vyšetřovacím orgánům.

6. ZABEZPEČENÍ DAT

K ochraně osobních údajů v naší organizaci se snažíme se využívat přiměřená organizační, technická a administrativní opatření.
Bezpečnost žádného systému pro přenos nebo ukládání dat bohužel nelze zaručit na 100%. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (například pokud se domníváte, že bezpečnost jakéhokoli účtu, který u nás máte, byla ohrožena), neprodleně nás o problému informujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. VAŠE PRÁVA A KONTAKT NA NÁS

Pokud chcete získat přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, opravit je, aktualizovat, omezit nebo odstranit, vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud chcete předat elektronickou kopii svých osobních údajů jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na přenositelnost údajů poskytují platné právní předpisy), můžete se na nás obrátit s žádostí o uplatnění svých práv.

Ve své žádosti co nejjasněji uveďte, jakých osobních údajů se vaše žádost týká. Než odpovíme na vaši žádost, můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti. Pokud jste informace do svého uživatelského účtu přidali sami, můžete k nim také sami přistupovat, opravovat je nebo je odstraňovat.

Na vaši žádost se pokusíme odpovědět co nejdříve a v každém případě ve všech zákonem stanovených lhůtách. Vaši žádost vyřídíme způsobem stanoveným zákonem. Vezměte prosím na vědomí, že některé informace můžeme potřebovat uchovat pro účely vedení záznamů a/nebo pro dokončení transakcí, které byly zahájeny před vaší žádostí o opravu, aktualizaci nebo vymazání. V našich databázích a jiných záznamech mohou zůstat také zbytkové informace, které nebudou odstraněny. Pokud vaší žádosti nevyhovíme, vysvětlíme vám, proč.

Máte otázky?
Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, obraťte se na místní subjekt společnosti Nutreco prostřednictvím webového formuláře na příslušné místní webové stránce nebo prostřednictvím své obvyklé kontaktní osoby. Můžete nás také kontaktovat zasláním e-mailu na adresu privacy@nutreco.com. Vzhledem k tomu, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná, neuvádějte prosím v e-mailech, které nám posíláte, citlivé informace.

Pokud se na zpracování údajů podílí více subjektů společnosti Nutreco (společní správci), zajistili jsme koordinované nebo centrální zpracování (například pokud jsou údaje zpracovávány v globálním IT systému). Podstatu tohoto ujednání můžete získat na vyžádání prostřednictvím výše uvedené de e-mailové adresy.

V případě domnělého porušení platných právních předpisů na ochranu osobních údajů můžete v některých zemích (např. v zemích EU) také podat stížnost u dozorového orgánu s lokální působností ve vaší zemi nebo regionu.