Layer house Layer house

Užitkovost a efektivita produkce

Efektivity produkce je dosaženo, když zvíře dosahuje vysoké užitkovosti a příjmu krmiva při zachování požadovaného zdravotního stavu. Samotné krmivo tvoří většinu celkových nákladů chovatele. Optimalizujte svou investici do nosnic zajištěním efektivního příjmu živin, který se promítne do silné produkce vajec, zdraví a zvýšení celkové produktivity.

Výzvy pro produkci

Tepelný stres v chovech nosnic

Tepelný stres je výsledkem negativní rovnováhy mezi čistým množstvím energie uvolněné nosnicí do jejího prostředí a množstvím tepelné energie, kterou sama vyprodukuje. Pro zamezení problémů s produkcí je nutné musíte rozpoznat známky diskomfortu a přijmout opatření. Nosnice, které nejsou schopné správně regulovat svou tělesnou teplotu, vykazují následující příznaky: zvednutí křídel, zrychlené dýchání, příjem krmiva, zvýšení spotřeby vody, nižší kvalita vajec.

Pro podporu adaptace  se doporučuje dotovat drůbež následujícími látkami: hydrogenuhličitan, elektrolyty (Kombisol Plus), vitamín C (C-compositum 25/50) a hořčík. Tím hladina pH krve zůstává stabilní, je udržována optimální hydratace, kontrolován oxidační stres i hladiny kortizolu.

Produkce vajec

Maximalizace produkce vajec 

Měření produkce nosnic se provádí podle počtu kvalitních vajec, která každý rok vyprodukují. Chraňte svou investici tím, že svým nosnicím poskytnete správnou výživu a pohodlné, dobře osvětlené prostředí bez nemocí a stresu, které mohou vést k poklesu produkce. 

Kvalita vajec

Kvalita vajec

Stálá kvalita vajec znamená lepší a prodejnější konzumní vejce a vyšší ziskovost. Některé důležité parametry kvality vajec jsou: kvalita skořápky a bílku, barva žloutku, čistota, velikost, jednotnost a nepřítomnost salmonel. Vytvoření vysoce kvalitní vaječné skořápky je závislé především na požadovaném množství vápníku dodávaného prostřednictvím krmiva. U starších nosnic proto mohou být nezbytná další opatření, protože jejich schopnost využívat vápník výrazně klesá, zatímco hmotnost vajec stoupá.

Rovnoměrnost a hmotnost kuřic při naskladnění

Rovnoměrnost a hmotnost kuřic při naskladnění

Podporujte optimální produkci vajec od samého začátku tím, že budete udržovat rovnoměrnou a zdravou hmotnost hejna po celé kritické období odchovu. Během prvních 15-18 týdnů života se z kuřic stávají mladé slepice, proto minimalizujte výkyvy jejich hmotnosti, které mohou způsobit změny na počátku produkce. 

Tento program Trouw Nutrition je zaměřen na podporu produkce více prvotřídních vajec. Protože každé rozhodnutí ovlivňuje produkcia a obchodní úspěch, chcete stavět na více než jen na intuici.

Naše nabídka podpory užitkovosti nosnic

Program efektivní produkce

Program efektivní produkce

Podpora zvířat pro dosažení nejvyšší možné úrovně užitkovosti a efektivity výživy při zachování odpovídajícího zdravotního stavu.

Čtěte více

NutriOpt Optimal Diets (dělené krmení)

NutriOpt Optimal Diets (dělené krmení)

Program děleného krmení je inovativním přístupem výživy drůbeže. Cílem je krmení různými živinami v různou denní dobu. Dělené krmení zlepšuje kvalitu skořápky, snižuje náklady na krmivo a ztráty živin.

Čtěte více

Precizní výživa a udržování požadovaného zdravotního stavu nosnic jsou klíčem k optimalizaci produkce.