Maintaining ingredient quality for piglet feed Maintaining ingredient quality for piglet feed

Udržování kvality surovin krmiv pro selata

Úspěch každé nutriční strategie začíná u kvality surovin. Společnost Trouw Nutrition vyvinula koncepty zaměřené na nutriční hodnotu a bezpečnost krmiv, které vám pomohou maximalizovat standardy kvality vašich krmných surovin a využívat je co nejefektivněji.

Jak pracovat se surovinami

Obsah živin v krmných složkách může kolísat v důsledku mnoha proměnných, včetně nových šarží, změny dodavatele, rozdílné doby sklizně, změn ve zpracování a přirozené proměnlivosti. Přesné krmení začíná řízením výživy, které vyžaduje znalost přesného obsahu živin v ingrediencích v okamžiku jejich použití - namísto spoléhání se na standardní tabulkové hodnoty. Desktopová a mobilní řešení NutriOpt využívají akční analýzy a poznatky k tomu, aby rychle a přesně nabídla bezpečnou a nákladově efektivní výživu.

Bezpečnost vody a krmiv

Producenti čelí fyzikálním, chemickým a mikrobiologickým rizikům pro bezpečnost krmiv, včetně bakterií, plísní, kvasinek a mykotoxinů. Z 20 000 vzorků, které společnost Trouw Nutrition analyzovala v roce 2018, bylo 46 % pozitivních na přítomnost mykotoxinů a 26,1 % vzorků testované vody překročilo doporučené hodnoty E. coli. Kontrola těchto rizik vyžaduje integrovaný přístup zahrnující všechny části dodavatelského řetězce. Náš program bezpečnosti krmiv nabízí nástroje a služby, které vám pomohou monitorovat bezpečnost potravin a v případě potřeby uplatňovat nápravná opatření.

Jak rozpoznat
Důsledky pro farmáře 

Důsledky pro chovatele 

Přesná znalost nutriční hodnoty složek krmiva umožňuje přesnou tvorbu receptury, která vede k vyšší produkci, zdraví a ziskovosti. Bezpečnost krmiv je přitom velmi důležitou součástí, protože kontaminace může ovlivnit nutriční hodnotu. Tím vystavujeme zvířata zdravotnímu riziku a snižení kvality masa. Uchovávejte proto kvalitně krmivo a vodu a zajistěte bezpečnost uplatňováním opatření na základě monitorovacího programu.

Naše nabídka pro zajišťování kvality surovin

Praktická analýza NutriOpt a praktický přínos NutriOpt

Praktická analýza NutriOpt a praktický přínos NutriOpt

Čtěte více

Řízení mikrobiálních rizik

Řízení mikrobiálních rizik

Tento program se zaměřuje na poskytování komplexních znalostí pro efektivní řízení mykotoxinů.

Čtěte více