Safe feed is a prerequisite for safe food. Safe feed is a prerequisite for safe food.

Tepelný stres

Změna klimatu se stává skutečně globálním problémem, který ovlivňuje zdraví a užitkovost zvířat po celém světě. Preventivní strategie ke zmírnění tepelného stresu jsou nezbytné. S programem Trouw Nutrition nabízíme postupy, které mohou podpořit živočišnou produkci během podmínek tepelného stresu třemi způsoby: snížením oxidačního stresu, osmotickými změnami a optimalizací zdraví. 

Pokud máte zájem si prohlédnout naši interaktivní brožurku s nabídkou na produkty, které omezují vliv teplotního stresu, tak je k nahlédnutí nebo ke stažení zde - Tepelný stres - produktová nabídka

Rovněž zde naleznete i náš tradiční plakát Tepelného stresu ve formátu A3. 

Tepelný stres v chovech dojnic 

Představa, že tepelný stres se vyskytuje pouze u dojnic ve vyprahlých nebo tropických oblastech světa, je mylná. Dojnice v oblastech s mírnějším podnebím, jako je Evropa, mohou v nejteplejších a nejvíce vlhkých obdobích roku trpět tepelným stresem také. Krávy jsou vůči tepelnému stresu odolnější, pokud jsou mu vystaveny pravidelně a po delší dobu, což dojnice v mírním podnebí staví do nevýhody.

Více  informací naleznete na specializované stránce zde

Tepelný stres v chovech drůbeže

Každým rokem během období s vysokými venkovními teplotami dochází u chovatelů ke značným finančním ztrátám vlivem negativního dopadu tepelného stresu. Zvláště u moderních, vysoce výkonných hybridů drůbeže můžeme očekávat větší náchylnost k tepelnému stresu, na který reagují poklesem užitkovosti, sníženým příjmem krmiva a zvýšeným úhynem. Jednotlivým kategoriím se věnujeme na zvláštních stránkách - Tepelný stres v chovech nosnic a brojlerůRovněž doporučujeme k nahlédnutí článek, který je věnovaný teplotnímu stresu v chovech drůbeže. Kromě vydané verze /Náš chov - VI/2023/ je k nahlédnutí i zde

Informace k doporučovaným produktům (Kombisol Plus a C-compositum 25/50) naleznete v Katalogu produktů malého balení

Tepelný stres v chovech prasat

Tepelný stres více a více aktuální. Častokrát však máme možnost stresovou zátěž snížit nebo dokonce eliminovat. Méně stresovaná prasata jsou zdravější i produktivnější. K vyšší efektivitě chovu prasat však dochází nejen kvůli nižším úhynům a vyšší užitkovosti, ale také díky sníženým nákladům na selekci a krmivo. Teplotní stres, zejména z vysokých teplot, nejvíce ovlivňuje reprodukci prasnic a kvalitu selat a to v následných vrzích.

Více informací naleznete na stránkách, které jsou věnovány jednotlivým kategoriím prasat - Tepelný stres v chovech prasnic, produkci selat a na předvýkrmu a výkrmu

Leták k teplotnímu stresu prasnic ke stažení zde.